"Gdy Anioł Stróż zasypia", przy chorym jest lekarz anestezjolog.”

Przypadający 16 października Światowy Dzień Anestezjologa to święto upamiętniające pierwsze udane zastosowanie narkozy podczas zabiegu operacyjnego, którego dokonał Thomas Morton 16 października 1846 roku.

Bez nich nie odbywa się w szpitalu żadna operacja, a bez ich wsparcia niewiele mogliby zrobić lekarze specjaliści. Są zawsze na posterunku, nieco z boku, ale zawsze przy pacjencie.

Wszystkim naszym anestezjologom i pielęgniarkom anestezjologicznym dziękujemy za ich poświęcenie, życzymy spokojnych dyżurów i sukcesów zawodowych, a także powodzenia w życiu osobistym.

bukiet3