Informujemy, że  istnieje możliwość odbycia rehabilitacji przez rolników w Centrach Rehabilitacji KRUS. Rehabilitacja obejmuje schorzenia narządu ruchu oraz kardiologiczne.

Turnusy  rehabilitacyjne  trwają  21 dni, a koszt pobytu  pacjenta pokrywa  Kasa  Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego.

Aby ubiegać się o rehabilitację w ośrodkach Kasy należy złożyć Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (druk do pobrania na stronie www.krus.gov.pl) od lekarza leczącego oraz wyniki badań krwi, moczu, EKG, opis RTG klatki piersiowej, badanie dermatologiczne oraz dla kobiet badanie ginekologiczne.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej lekarz inspektor KRUS wyda opinię o kwalifikacji do konkretnego ośrodka rehabilitacyjnego Kasy. Termin odbycia rehabilitacji ustalany będzie indywidualnie.

Osobie skierowanej na turnus rehabilitacyjny przysługuje zwrot kosztów  przejazdu  do  Centrum Rehabilitacji (w jedną stronę)  na podstawie pisemnego   wniosku złożonego w CRR.

Ponadto  informujemy, te osoba  skierowana  na rehabilitację leczniczą w Centrach  Rehabilitacji zobowiązana jest do wniesienia opłaty   miejscowej   (klimatycznej). Opłata   jest obowiązkowa i  uiszczana  na rzecz   lokalnego  samorządu  za  pośrednictwem Centrum Rehabilitacji. Wysokość   opłaty  klimatycznej uzależniona jest od miejscowości.

Odpowiedzi   na  pytania  związane  z rehabilitacją  uzyskają Państwo w Samodzielnym Referacie  Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa  Lekarskiego  OR   KRUS  w Poznaniu pod numerem telefonu (61) 8525013.

 

Mamy to!

Otwarcie nowego oddziału pediatrycznego już za nami. Niebawem najmłodsi pacjenci zostaną przeniesieni w nowe pomieszczenia. 

Relacja fotograficzna wkrótce.

1 czerwca tradycyjnie pamiętamy o naszych najmłodszych pacjentach, którzy ten wyjątkowy dzień niestety spędzają w szpitalu. Dzieci otrzymały upominki przygotowane we współpracy z Powiatem Wrzesińskim, a pani prezes poczęstowała słodką niespodzianką, obiecała też, że już wkrótce do użytku zostanie oddany nowy oddział pediatryczny i to będzie największy prezent dla najmłodszych mieszkańców regionu. A naszym pacjentom życzymy przede wszystkim szybkiego powrotu do zdrowia!

20220601202206012022060120220601202206012022060120220601

Szpital otrzymał zgodę na publikację zdjęć.

 

W dniu 27.05 punkt szczepień został przeniesiony do budynku przychodni lekarza rodzinnego (1 piętro).

Numery telefonów do rejestracji na szczepienie przeciwko Covid-19 bez zmian: 517 745 329 oraz infolinia 989.

 

bukiet 3

Z okazji  Dnia Diagnosty Laboratoryjnego wszystkim diagnostom laboratoryjnym oraz pozostałym pracownikom diagnostyki laboratoryjnej składam serdeczne życzenia oraz podziękowania za wykonywanie tak odpowiedzialnej i trudnej pracy dokładając wszelkich starań dla poprawy zdrowia pacjentów, dzieląc się przy tym swoją obszerną i specjalistyczną wiedzą.

Urszula Kosmecka Prezes Zarządu.

 

Na nowym oddziale pediatrycznym trwa składanie i montaż mebli. Uruchomienie w nowej lokalizacji coraz bliżej.

20220520 20220520 20220520 20220520 20220520 20220520 20220520 20220520 20220520 20220520

 

roze2

19 maja obchodzony jest Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego.


Jest to okazja do przypomnienia, jak ważną rolę w procesie diagnostycznym oraz w całym systemie ochrony zdrowia odgrywa wiedza i doświadczenie lekarzy rodzinnych – lekarzy pierwszego kontaktu, stojących na pierwszej linii w walce o zdrowie pacjentów.


Lekarzom rodzinnym w dniu ich święta składam wyrazy uznania za ich wiedzę, poświęcenie i profesjonalizm. Życzę zdrowia i wytrwałości, satysfakcji zawodowej i osobistej oraz wiele powodów do radości i uśmiechu
Prezes Zarządu Urszula Kosmecka.

 

bukiet konwalie

Farmaceutom i Opiekunom medycznym w dniu ich święta życzę satysfakcji z realizacji celów, zarówno zawodowych jak i osobistych. Niech trud włożony w pracę przynosi spełnienie, a radość i wdzięczność pacjentów za pomoc i opiekę będzie będzie powodem do dumy.

Wszystkiego najlepszego.

Prezes Zarządu Urszula Kosmecka.

Szanowni Państwo,

Zarząd "Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji informuje, iż zgodnie z informacją przekazaną przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu (KRUS), zapewnia ona rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników.

Z rehabilitacji leczniczej realizowanej za pośrednictwem KRUS mogą korzystać osoby ubezpieczone w KRUS i zagrożone całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujące odzyskanie tej zdolności w wyniku leczenia i rehabilitacji. Z wnioskiem o skierowanie na rehabilitację leczniczą może wystąpić lekarz prowadzący leczenie (tj. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego). Druk wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w rehabilitację leczniczą i udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r., poz. 860 ze zm.). Formularz druku dostępny jest na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl

Do wniosku muszą być dołączone niezbędne badania zlecone przez lekarza. Wypełniony wniosek rolnik składa (osobiście lub wysyła pocztą) we właściwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy.