KIEROWNIK APTEKI: mgr farmacji Joanna Klamecka-Cicha

TEL.: 061 43 70 601

W skład struktury naszego szpitala wchodzi m. in. Apteka Szpitalna, której zadaniem jest świadczenie usług farmaceutycznych, czyli wykonywanie przez osoby uprawnione (farmaceuci) następujących czynności:

  1. Zaopatrzenie oddziałów szpitalnych w produkty lecznicze i materiały opatrunkowe.
  2. Współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki w/w środkami.
  3. Udzielanie informacji o lekach i uczestniczenie w racjonalizacji farmakoterapii.

aptekaI  aptekaV

fot. Katarzyna Kwiatek