Oddziały

 

Punkt pielęgniasrki - 61 43 70 594

Sekretariat -              61 43 70 558

Zakład Opiekuńczo Leczniczy jest Placówką dla osób u , których zostało zakończone leczenie i diagnostyka a , którzy wymagają całodobowej opieki. Opiekę nad chorymi sprawuja pielęgniarki i opiekunki medyczne. Pacjenci mają zapewnioną również opiekę lekarską, rehabilitacyjną oraz pomoc psychologa. 

Pobyt w Placówce jest w części finansowany przez samego pacjenta w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.06.2012r, w którym mowa o opiece długoterminowej.

Formularze znajdują się w zakładce Szpital - informacje dla pacjentów.

 

Kierownik Oddziału : Renata Tyrakowska - 61 43 70 583

Dyżurka pilęgniarek - 61 43 70 616

 

 

Punkt pielęgniarski - 61 43 70 594

Sekretariat               - 61 43 70 558

 

 

 

Na Oddział Hospicyjno - Paliatywny  przyjmowani zostają pacjenci wymagający całościowej opieki w warunkach szpitalnych, u których ze względu na pogarszający się stan zdrowia, niemożliwe jest dalsze sprawowanie opieki w warunkach domowych.

Nasi pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną, rehabilitację, dostęp do pracowni diagnostycznych, pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchownych, pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych i socjalnych.

Nasz personel szczególnie dba o to, aby chory miał zapewnioną możliwość stałego kontaktu z rodziną i poczucie godności osobistej.

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA : mgr Beata Imbierowicz  - 61 43 70 561

 STANOWISKO PIELĘGNIARSKIE                                       - 61 43 70 561

SEKRETARIAT                                                                       - 61 43 70 514

 

 

 

 

 

Zakład Opiekuńczo -Leczniczy udziela świadczeń pielęgnacyjno opiekuńczych dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

 KIERWONIK ODDZIAŁU: Bartosz Śmidowicz   

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:   mgr Jolanta Ostrowska

61 43 70 532

REJESTRACJA

61 43 70 596

61 43 70 525

sor1

SOR - Komórka organizacyjna udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych osobom hospitalizowanym, w stanach stabilnych oraz zagrożenia życia i zdrowia, zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom oraz niemowlętom. Komórka wyposażona jest w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami ustawy o Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W swojej strukturze zawiera ona Zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego, Pracownię Rentgenodiagnostyki, Tomografii Komputerowej, Ultrasonografii oraz Rezonansu Magnetycznego Komórka zleca diagnostykę laboratoryjną szpitalnemu laboratorium. Wszystkie świadczenia udzielane są przy ścisłej współpracy z klinicystami ze wszystkich oddziałów szpitalnych, izby przyjęć oraz zespołu poradni przyszpitalnych, których pracę komórka wspomaga.

Miło nam przedstawic nowego Kierwonika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, lekarza medycyny Pana Bartosza Śmidowicza.

 

nr tel.

KIEROWNIK ODDZIAŁU:  lek. med. Piotr Skalski
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii i medycyny ratunkowej

61 43 70 526

GABINET LEKARSKI

61 43 70 527

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:   licencjat pielęgniarstwa Halina Łodaj

61 43 70 547

DYŻURKA PIELĘGNIAREK

61 43 70 545

Pokój rozmów z rodzinami

61 43 70 546

Nasz oddział posiada 6 łóżek do leczenia pacjentów w stanach zagrożenia życia.

Nasz personel to 11 specjalistów anestezjologów, 1 lekarz anestezjolog z I stopniem specjalizacji, 20 pielęgniarek.

 

 

 nr tel.

KIEROWNIK ODDZIAŁU: lek. med. Piotr Ziembicki

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterologii.

61 43 70 508

GABINET LEKARSKI

61 43 70 571; 548

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Małgorzata Mikołajczak

61 43 70 659

DYŻURKA PIELĘGNIAREK

61 43 70 557

SEKRETARIAT

61 43 70 510

 

 

 nr tel.

KIEROWNIK ODDZIAŁU: lek. med. Anna Filipowicz

Specjalista neurolog

61 43 70 654

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Dorota Piasecka

61 43 70 655

 

 

 nr tel.

KIEROWNIK ODDZIAŁU: lek. med. Iwona Silczak 

 

Specjalista w zakresie pediatrii

 

61 43 70 511

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Ewa Kusztal

 

 

DYŻURKA PIELĘGNIAREK

61 43 70 512

 

nr tel.
KOORDYNATOR REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ DZIENNEJ I STACJONARNEJ: 
lek. med. Izabela Królak 
Specjalista rehabilitacji medycznej
61 43 70 647, 606
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: licencjat pielęgniarstwa Ludomiła Tobolska 61 43 70 648
STANOWISKO PIELĘGNIARSKIE 61 43 70 649, 
SEKRETARIAT 61 43 70 648

 

  nr tel.
KIEROWNIK ODDZIAŁU: lek med. Katarzyna Sikora
Specjalista chirurg
61 43 70 560
GABINET LEKARSKI 61 43 70 513, 549
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: Izabela Świątek 61 43 70 563
STANOWISKO PIELĘGNIARSKIE 61 43 70 612
SEKRETARIAT 61 43 70 514

 

  nr tel.
KIEROWNIK ODDZIAŁU: dr n. med. Maciej Krajewski
Specjalista z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
61 43 70 622
PIELĘGNIARZ ODDZIAŁOWY: mgr Edwin Anielak 61 43 70 701 
DYŻURKA PIELĘGNIAREK 61 43 70 613
GABINET LEK./ SEKRETARIAT 61 43 70 543

 

  nr tel.
Kierownik oddziału:  prof. Magdalena Pisarska-Krawczyk
Zastępca:
 lek med. Andrzej Włoszkiewicz
61 43 70 515
GABINET LEKARSKI 61 43 70 550
Położna oddziałowa: mgr położnictwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego - Bogumiła Sroka
Położna koordynująca:  lic. położnictwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego - Renata Mokracka
 61 43 70 614
61 43 70 615
SEKRETARIAT 61 43 70 553

 

  

Na nasz  oddział przyjmowani zostają pacjenci wymagający całościowej opieki w warunkach szpitalnych, u których ze względu na pogarszający się stan zdrowia, niemożliwe jest dalsze sprawowanie opieki w warunkach domowych.

Nasi pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną, rehabilitację, dostęp do pracowni diagnostycznych, pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchownych, pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych i socjalnych.

Nasz personel szczególnie dba o to, aby chory miał zapewnioną możliwość stałego kontaktu z rodziną i poczucie godności osobistej.

hospicyjno paliatywny hospicyjno paliatywny hospicyjno paliatywny

  nr tel.
KIEROWNIK ODDZIAŁU: lek. med. Dorota Kaczmarek 
Specjalista pediatrii, neonatolog
61 43 70 517
PPOŁOŻNA  ODDZIAŁOWA: Urszula Jędrzak 61 22 72 711 
DYŻURKA PIELĘGNIAREK 61 43 70 509  nr tel.
   
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: licencjat pielęgniarstwa Dorota Kędziora 61 43 70 630