Oddziały

Oddział Pielęgnacyjno - Opiekuńczy realizuje usługi wyłącznie w trybie komercyjnym.

Przyjęcie pacjenta w oddział Pielęgnacyjno - Opiekuńczy odbywa się w Izbie Przyjęć po podpisaniu/zawarciu umowy pomiędzy pacjentem/opiekunem prawnym, a "Szpitalem Powiatowym we Wrześni" Spółka z o.o.
Opiekę nad pacjentem sprawuje pielęgniarka/opiekun.
W razie potrzeby zdrowotnej, pielęgniarka/opiekun wzywa lekarza dyżurnego Szpitala.
W przypadku pogorszenia stanu zdrowia następuje przeniesienie pacjenta na oddział szpitalny w zależności od stanu zdrowia w trybie pilnym.
Na oddziale Pielęgnacyjno – Opiekuńczym wykonywane są:

  • zabiegi pielęgnacyjne – zależnie od stanu zdrowia,
  • zabiegi rehabilitacyjne – dodatkowo płatne zgodnie ze zleceniem lekarskim, za zgodą pacjenta/opiekuna,
  • badania diagnostyczne, laboratoryjne – dodatkowo płatne zgodnie ze zleceniem lekarskim

nr tel.

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:   mgr Jolanta Ostrowska

61 43 70 532

REJESTRACJA

61 43 70 596

61 43 70 525

sor1

 

nr tel.

KIEROWNIK ODDZIAŁU:  lek. med. Piotr Skalski
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii i medycyny ratunkowej

61 43 70 526

GABINET LEKARSKI

61 43 70 527

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:   licencjat pielęgniarstwa Halina Łodaj

61 43 70 547

DYŻURKA PIELĘGNIAREK

61 43 70 545

Pokój rozmów z rodzinami

61 43 70 546

Nasz oddział posiada 6 łóżek do leczenia pacjentów w stanach zagrożenia życia.

Nasz personel to 11 specjalistów anestezjologów, 1 lekarz anestezjolog z I stopniem specjalizacji, 20 pielęgniarek.

 

 

 nr tel.

KIEROWNIK ODDZIAŁU: lek. med. Urszula Kubiak 

Specjalista chorób wewnętrznych, Kardiolog

61 43 70 508

GABINET LEKARSKI

61 43 70 571

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Małgorzata Mikołajczak

 

DYŻURKA PIELĘGNIAREK

61 43 70 557

SEKRETARIAT

61 43 70 510

 

 

 nr tel.

KIEROWNIK ODDZIAŁU: lek. med. Piotr Frańczak

Specjalista neurolog

61 43 70 654

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Dorota Piasecka

61 43 70 655

 

 

 nr tel.

KIEROWNIK ODDZIAŁU: lek. med. Iwona Silczak 

 

Specjalista w zakresie pediatrii

 

61 43 70 511

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Ewa Kusztal

 

 

DYŻURKA PIELĘGNIAREK

61 43 70 512

 

nr tel.
KOORDYNATOR REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ DZIENNEJ I STACJONARNEJ: 
lek. med. Izabela Królak 
Specjalista rehabilitacji medycznej
61 43 70 647
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: licencjat pielęgniarstwa Ludomiła Tobolska
STANOWISKO PIELĘGNIARSKIE 61 43 70 649
SEKRETARIAT 61 43 70 648

 

  nr tel.
KIEROWNIK ODDZIAŁU: dr n. med. Witold Pracki 
Specjalista chirurg
61 43 70 560
GABINET LEKARSKI 61 43 70 513
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Beata Imbierowicz 61 43 70 563
STANOWISKO PIELĘGNIARSKIE 61 43 70 612
SEKRETARIAT 61 43 70 514

 

  nr tel.
KIEROWNIK ODDZIAŁU: dr n. med. Maciej Krajewski
Specjalista z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
61 43 70 622
PIELĘGNIARZ ODDZIAŁOWY: mgr Edwin Anielak  
DYŻURKA PIELĘGNIAREK 61 43 70 613
GABINET LEK./ SEKRETARIAT 61 43 70 543

 

  nr tel.
KIEROWNIK ODDZIAŁU: lek. med. Wojciech Kwiatkowski 
Specjalista położnictwa i ginekologii
61 43 70 515
GABINET LEKARSKI 61 43 70 550
POŁOŻNA ODDZIAŁOWA: mgr Bogumiła Sroka  
STANOWISKO PIELĘGNIARSKIE 61 43 70 614
61 43 70 615
SEKRETARIAT 61 43 70 553

 

  nr tel.
KOORDYNATOR ODDZIAŁU: lek. med. Małgorzata Mazurkiewicz-Ziętek 
Specjalista chorób wewnętrznych, Reumatolog
 
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: licencjat pielęgniarstwa Renata Tyrakowska 61 43 70 616

 

  nr tel.
KIEROWNIK ODDZIAŁU: lek. med. Dorota Kaczmarek 
Specjalista pediatrii, neonatolog
61 43 70 517
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Beata Schulze-Zyber  
DYŻURKA PIELĘGNIAREK 61 43 70 509  nr tel.
   
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: licencjat pielęgniarstwa Dorota Kędziora 61 43 70 632