Na Oddział Hospicyjno - Paliatywny  przyjmowani zostają pacjenci wymagający całościowej opieki w warunkach szpitalnych, u których ze względu na pogarszający się stan zdrowia, niemożliwe jest dalsze sprawowanie opieki w warunkach domowych.

Nasi pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną, rehabilitację, dostęp do pracowni diagnostycznych, pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchownych, pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych i socjalnych.

Nasz personel szczególnie dba o to, aby chory miał zapewnioną możliwość stałego kontaktu z rodziną i poczucie godności osobistej.

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA : mgr Beata Imbierowicz  - 61 43 70 561

 STANOWISKO PIELĘGNIARSKIE                                       - 61 43 70 561

SEKRETARIAT                                                                       - 61 43 70 514