Oddział Pielęgnacyjno - Opiekuńczy realizuje usługi wyłącznie w trybie komercyjnym.

Przyjęcie pacjenta w oddział Pielęgnacyjno - Opiekuńczy odbywa się w Izbie Przyjęć po podpisaniu/zawarciu umowy pomiędzy pacjentem/opiekunem prawnym, a "Szpitalem Powiatowym we Wrześni" Spółka z o.o.
Opiekę nad pacjentem sprawuje pielęgniarka/opiekun.
W razie potrzeby zdrowotnej, pielęgniarka/opiekun wzywa lekarza dyżurnego Szpitala.
W przypadku pogorszenia stanu zdrowia następuje przeniesienie pacjenta na oddział szpitalny w zależności od stanu zdrowia w trybie pilnym.
Na oddziale Pielęgnacyjno – Opiekuńczym wykonywane są:

  • zabiegi pielęgnacyjne – zależnie od stanu zdrowia,
  • zabiegi rehabilitacyjne – dodatkowo płatne zgodnie ze zleceniem lekarskim, za zgodą pacjenta/opiekuna,
  • badania diagnostyczne, laboratoryjne – dodatkowo płatne zgodnie ze zleceniem lekarskim