nr tel.
KOORDYNATOR REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ DZIENNEJ I STACJONARNEJ: 
lek. med. Izabela Królak 
Specjalista rehabilitacji medycznej
61 43 70 647
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: licencjat pielęgniarstwa Ludomiła Tobolska
STANOWISKO PIELĘGNIARSKIE 61 43 70 649
SEKRETARIAT 61 43 70 648

 

 

Nasz oddział zapewnia kompleksową rehabilitację pacjentów, których stan kliniczny nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o indywidualny program przygotowany przez lekarza medycyny - specjalistę rehabilitacji medycznej oraz magistra rehabilitacji ruchowej.

Kierowana jest do pacjentów wymagających rehabilitację ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach ortopedycznych, w przypadku schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych.

W ramach świadczeń wykorzystywane są: kompleksowe rehabilitacje, badania diagnostyczne, oraz świadczenia towarzyszące.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej w Oddziale Dziennym wynosi ok. 3 do 6 tygodni.

rehI   rehX

 

fot. Katarzyna Kwiatek