Zakład Opiekuńczo Leczniczy jest Placówką dla osób, u których zostało zakończone leczenie i diagnostyka, a którzy wymagają całodobowej opieki. Opiekę nad chorymi sprawuja pielęgniarki i opiekunki medyczne. Pacjenci mają zapewnioną również opiekę lekarską, rehabilitacyjną oraz pomoc psychologa. 

Pobyt w Placówce jest w części finansowany przez samego pacjenta w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.06.2012r, w którym mowa o opiece długoterminowej.

Formularze znajdują się w zakładce Szpital - informacje dla pacjentów.

  tel.
Kierownik Zakładu Opiekuńczo Leczniczego - mgr Renata Tyrakowska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej   61 43 70 645
Dyżurka pielęgniarek  61 43 70 616