Zakład Opiekuńczo Leczniczy jest Placówką dla osób u , których zostało zakończone leczenie i diagnostyka a , którzy wymagają całodobowej opieki. Opiekę nad chorymi sprawuja pielęgniarki i opiekunki medyczne. Pacjenci mają zapewnioną również opiekę lekarską, rehabilitacyjną oraz pomoc psychologa. 

Pobyt w Placówce jest w części finansowany przez samego pacjenta w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.06.2012r, w którym mowa o opiece długoterminowej.

Formularze znajdują się w zakładce Szpital - informacje dla pacjentów.

 

Kierownik Oddziału : Renata Tyrakowska - 61 43 70 583

Dyżurka pilęgniarek - 61 43 70 616