Zakład Opiekuńczo -Leczniczy udziela świadczeń pielęgnacyjno opiekuńczych dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.