Opieka duszpasterska

Kaplica szpitalna rzymskokatolicka czynna jest codziennie.

Kapelan Szpitala - ks. Marcin Winkiel

Msze św. odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 7:15

Ksiądz odwiedza chorych codziennie w godzinach od 6:00 - 7:00

Całodobowy dyżur w przypadkach pilnych za pośrednictwem pielęgniarki dyżurnej oddziału.

Komunia św. rozdawana w salach szpitalnych

Codziennie rano pomiędzy godz.   6:00 - 7:00

oraz w trakcie Mszy św. niedzielnej o godz.  7:15

Sakrament pokuty - Spowiedź św.

W kaplicy przed Mszą św.

W salach - codziennie - na życzenie podczas obchodu

kaplicaIIIkaplicaVI

Opiekę duszpasterską pełni Dariusz Metler tel. 502 744 903