Poradnie

lek. Urszula Kubiak

Specjalista kardiologii

 nr tel.

REJESTRACJA

61 43 70 579

lek. Maciej Dragon

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 nr tel.

REJESTRACJA

61 43 70 579

dr n. med. Jan Wendland

Specjalista chirurgii dziecięcej

 nr tel.

REJESTRACJA

61 43 70 579

lek. Wiesław Strojny  

Specjalista chirurgii ogólnej

 nr tel.

REJESTRACJA

61 43 70 579

Lek. med. Małgorzata Mazurkiewicz-Ziętek 

Specjalista chorób wewnętrznych, Reumatolog

 nr tel.

REJESTRACJA

61 43 70 623

 

Reumatologia jest specjalizacją obejmującą szeroki zakres schorzeń, począwszy od zapalenia jednego stawu aż po stany, w których ból w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego jest jednym z objawów choroby układowej.

W poradni naszej leczeni są pacjenci zarówno z powodu chorób zapalnych stawów, choroby zwyrodnieniowej, dny moczanowej, osteoporozy jak również z powodu chorób układowych tkanki łącznej.

Posiadamy pełną możliwość diagnostyki laboratoryjnej, rentgenowskiej, ultrasonograficznej, a w przypadku trudności w zakresie diagnostyki w warunkach ambulatoryjnych umożliwiamy kontynuację badań (również inwazyjnych) i leczenia w warunkach szpitalnych.

Korzystając z doświadczenia ortopedii oraz z bogatej oferty fizykoterapii zapewniamy naszym chorym pełną i kompleksową opiekę podczas całego procesu leczenia.

Lek. med. Małgorzata Wesołowska – Cerajewska

Specjalista onkolog-radioterapii, Internista

 nr tel.

REJESTRACJA

61 43 70 587

Poradnia prowadzi:

 • konsultacje onkologiczne
 • ocena znamion
 • badanie piersi (ocena wycieku z brodawek)
 • PCI piersi po badaniu obrazowym

Adriana Szczepańska - Logopeda

 nr tel.

REJESTRACJA

886 106 432

 

Nasza poradnia prowadzi diagnozę i wszechstronną terapię zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych:

 • sygmatyzmu,
 • rotacyzmu,
 • kappacyzmu,
 • mowy bezdźwięcznej,
 • opóźnionego rozwoju mowy,
 • jąkania,
 • zaburzeń mowy, powstałych wskutek udarów mózgu, wylewów, chorób nowotworowych

Lek. med. Izabela Królak 

Specjalista rehabilitacji medycznej

 nr tel.

REJESTRACJA

61 43 70 595

Poradnia obejmuje opieką medyczną dzieci i dorosłych.

Przyjmowani są pacjenci za skierowaniem od lekarza rodzinnego oraz specjalisty mającego kontrakt z NFZ.

Ponadto przyjmowani są chorzy wymagający leczenia i usprawniania leczniczego w schorzeniach reumatycznych, neurologicznych, ortopedycznych.

Lek. med. Beata Kiereta 

Specjalista rehabilitacji medycznej

 nr tel.

REJESTRACJA

61 43 70 595

Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem skolioz, wad postawy oraz wad kończyn dolnych u dzieci i młodzieży.

Przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub specjalisty mającego kontrakt z NFZ.

W przypadku stwierdzenia zaburzeń rehabilitacja prowadzona jest na miejscu w Pracowni Fizjoterapii przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów.

Lek. med. Dorota Kaczmarek 

Specjalista pediatrii, Neonatolog

 nr tel.

REJESTRACJA

61 43 70 517

Nasza poradnia opieką objęte są dzieci, u których wymagana jest stała i profesjonalna kontrola rozwoju fizycznego i psychicznego.

Wizyta w poradni obejmuje badanie podmiotowe i przedmiotowe, zlecane są niezbędne świadczenia diagnostyczne.

W razie potrzeby dziecko kierowane jest na konsultacje specjalistyczne lub rehabilitację.

Działalność poradni obejmuje także niezbędną edukację i działania w zakresie promocji zdrowia.

 

 nr tel.

Szkoła rodzenia

Olga Wiśniewska - Położna

609 253 039

Głównym założeniem Szkoły Rodzenia jest psychiczne i fizyczne przygotowanie uczestników do czynnego udziału w porodzie, zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w przełomowych godzinach jego życia. Zajęcia przeznaczone są dla kobiet i par - szczególnie wskazane dla osób decydujących się na poród rodzinny. W szkole rodzenia zdobędziecie wiedzę, praktyczne umiejętności dotyczące ciąży, porodu, połogu oraz pielęgnacji i żywienia noworodka. Program obejmuje także ćwiczenia ogólnorozwojowe, relaksacyjne, masaż, naukę oddychania i parcia. Uczestnictwo w zajęciach Szkoły Rodzenia daje również możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, buduje poczucie wspólnoty z innymi osobami oczekującymi na narodziny dziecka. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, cykl  obejmuje 8 tygodni po 2 godziny. Zajęcia w Szkole Rodzenia są bezpłatne.

 

 nr tel.

REJESTRACJA

61 43 70 588

Sprawujemy opiekę nad przewlekle chorym przebywającym w domu, który nie wymaga hospitalizacji.

Celem tej opieki jest zapewnienie choremu świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych, przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji oraz kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością,

Do objęcia chorego tą opieką kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.