nr tel.

REJESTRACJA

61 43 70 588

Sprawujemy opiekę nad przewlekle chorym przebywającym w domu, który nie wymaga hospitalizacji.

Celem tej opieki jest zapewnienie choremu świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych, przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji oraz kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością,

Do objęcia chorego tą opieką kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.