lek. med. Urszula Kubiak - Specjalista kardiologii
lek. med. Julita Fedorowicz

 

REJESTRACJA

61 43 70 579

 

Poradnia kardiologiczna zajmuje się w diagnostyką i leczeniem chorób serca, układu krążenia, chorób nadciśnieniowych.

por kardiologiczna1

Zakres wykonywanych procedur medycznych dostępnych i zapewnionych przez poradnie (m. in.):

  1. Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń kardiologicznych w trybie ambulatoryjnym: samoistne (pierwotne nadciśnienie), choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, choroba reumatyczna zastawki dwudzielnej, choroba reumatyczna zastawki tętnicy głównej, choroba reumatyczna zastawki trójdzielnej, dusznica bolesna, ostry zawał serca, przewlekła choroba niedokrwienna serca, niereumatologiczne zaburzenia czynności zastawki dwudzielnej, niereumatologiczne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej, niereumatologiczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej, zaburzenie funkcji zastawki pnia głównego, kardiomiopatie, blok przedsionkowo-komorowy, inne zaburzenia przewodnictwa, częstoskurcz napadowy, migotanie i trzepotanie przedsionków, inne zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca występująca wtórnie, inne zaburzenia funkcji serca, ostre zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej.
  2. Przygotowanie do pełnego zakresu procedur kardiologicznych w trybie ambulatoryjnym m.in.: monitorowanie układu krążenia, badanie wysiłkowe, wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej elektrokardiogram w 12 lub więcej odprowadzeniach, diagnostyka USG serca, badanie met. Holtera.
  3. Kierowanie do planowego leczenia szpitalnego w oddziale kardiologicznym, kardiochirurgicznym i uzdrowiskowym oraz ośrodkach klinicznych.
  4. Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.
  5. Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.
  6. Kontynuacja leczenia poszpitalnego.
  7. Prewencja schorzeń kardiologicznych i ich powikłań, edukacja zdrowotna.

por kardiologiczna2