Adriana Szczepańska - Logopeda

 nr tel.

REJESTRACJA

886 106 432

 

Nasza poradnia prowadzi diagnozę i wszechstronną terapię zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych:

  • sygmatyzmu,
  • rotacyzmu,
  • kappacyzmu,
  • mowy bezdźwięcznej,
  • opóźnionego rozwoju mowy,
  • jąkania,
  • zaburzeń mowy, powstałych wskutek udarów mózgu, wylewów, chorób nowotworowych