nr tel.

KIEROWNIK PRACOWNI DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ: 

mgr Maria Iglewska

61 43 70 523

REJESTRACJA

61 43 70 530

KIEROWNIK PRACOWNI SEROLOGII Z BANKIEM KRWI: 

mgr Emilia Wiśniewska

61 43 70 506

 

 

Nasze laboratorium jest jedynym w powiecie wrzesińskim laboratorium rekomendowane przez komitet ds. jakości przy ministrze zdrowia.

Pobieranie materiału do badań:

- od poniedziałku do piątku od 7.00- 17. 00

- zlecenia cito pobieramy całodobowo

Zakres badań laboratoryjnych obejmuje:

 • Hematologię,
 • Biochemię,
 • Koagulologię,
 • Immunologię
 • Alergologię,
 • Mikrobiologię
 • Analitykę ogólną,

Ponadto:

- badania wykonujemy w trybie rutynowym i pilnym,

- wyposażenie laboratorium gwarantuje usługi diagnostyczne wysokiej jakości,

- specjalistyczny sprzęt obsługuje fachowy personel medyczny,

- korzystamy ze specjalnego oprogramowania komputerowego,

- wprowadziliśmy niezawodny system pozytywnej identyfikacji próbówek z pobranym materiałem biologicznym opierającym się na etykietach z kodami kreskowymi,

- aby zapewnić najwyższą jakość naszych usług prowadzimy dwu etapową kontrolę jakości,

- krew do badań pobierana jest jednorazowym, zamkniętym aspiracyjno-próżniowym systemem zabezpieczającym przed zakażeniem pacjenta i pracownika laboratorium,

Oferujemy:

 • Wyjazd do chorych w domu, zakładów pracy i szkół,
 • Laboratorium świadczy bezpłatne usługi na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Odpłatnie na życzenie pacjenta

Pracownia Serologii z Bankiem Krwii wykonuje m. in. badania grupy krwi (z wpisem do dokumentu tożsamości) oraz badania przeciwciał do antygenów czerwonokrwinkowych u kobiet w ciąży.

Odbiór wyniku:

 • od poniedziałku do piątku od 7.00  do 17.00
 • w dniu pobrania od 15.00 do 17.00

W wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość wcześniejszego odbioru wyników badań po uzgodnieniu z personelem laboratorium.

Badania cito wykonywane sa w jak najkrótszym czasie.

LABI LAbII serI serII serIII