W "Szpitalu Powiatowym we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji można odpłatnie wykonać następujące zabiegi z zakresu ortopedii:

 

L.P.

PROCEDURA

Cena PLN

1

Endoprotezoplastyka kolano cement

30 000,00

2

Endoprotezoplastyka biodro cement

27 000,00

3

Endoprotezoplastyka biodro bezcement

27 000,00

4

Artroskopia kolana

5 200,00

5

Osteotomia kości piszczelowej

10 000,00

6

ACL

9 500,00

7

Operacja wyrośli kostnej z badaniem  histopatologicznym

5 200,00

8

Zespolenie złamanego palca

3 500,00

9

Operacja uwolnienia kanału cieśni nadgarstka

3 200,00

10

Rewizja zastarzałego złamania

10 000,00

11

Ostrzyknięcie epiduralne

2 000,00

12

Wertebroplastyka

9 500,00

13

ALIF

40 000,00

14

Operacja stawów rzekomych kości łokciowej i promieniowej z pobraniem przeszczepu z biodra

12 800,00

15

Ostrzyknięcie stawu podskokowego pod kontrolą apartu Rtg

1 500,00

16

Leczenie operacyjne  haluksa

5 400,00

17

Zabieg korekcyjny przedramienia:

- osteotomia korekcyjna kości
- inspekcja, rekonstrukcja ścięgien
- inspekcja, rekonstrukcja nerwów
- operacja stawu rzekomego

9 500,00

18

Operacja haluksa i palca młoteczkowatego

6 400,00

 

Podstawą wykonania zabiegu jest kwalifikacja dokonana przez lekarza Oddziału Zabiegowego. Po zakwalifikowaniu Pacjenta na zabieg, ustalany jest termin jego przeprowadzenia. W dzień przeprowadzenia zabiegu Pacjent, o wyznaczonej godzinie, ustalonej z lekarzem Oddziału Zabiegowego zgłasza się w Sekcji Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością celem podpisania umowy na przeprowadzenie zabiegu. Po podpisaniu umowy Pacjent zobowiązany jest uiścić w kasie Szpitala opłatę za wykonanie zabiegu. Następnie Pacjent udaje się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem założenia dokumentacji medycznej i przyjęcia do Oddziału Zabiegowego.

Wszystkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 4370 543 lub 622.