Załącznik nr 4 – świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki, 
fizykoterapii, specjalistyki ambulatoryjnej
 
do Uchwały nr 6 
Zarządu "Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o.
z dnia 22 luty 2013 r

 

L.p

Nazwa procedury medycznej

Cena PLN

1

P-C kobiet ciężarnych

25,00

2

Grupa krwi

30,00

3

Grupa krwi z wpisem do dow. tożsamości

60,00

4

BTA

34,00

5

Mianowanie

41,00

6

Próba zgodności

45,00

7

Próba zgodności - (następny worek) E1100

30,00

8

Do ceny za wykonanie badania dla których probówki wraz ze zleceniem dostarczono w godz. od 21.00 do 7.00

30,00

9

Dopłata - badanie CITO

5,00

10

Sporządzenie wypisu, wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej

7,40 (w tym VAT)