W ramach działalności "Szpitala Powiatowego we Wrześni" Spółka z o.o. funkcjonuje Przychodnia Lekarza Rodzinnego. Naszym pacjentom gwarantujemy kompleksowa opiekę lekarską i pielęgniarską - nad osobami dorosłymi i dziećmi.

Możemy zagwarantować  pobieranie materiału do badań oraz pomiar ciśnienia tętniczego, glukozy i wykonanie EKG na miejscu (wyniki badań przesyłane będą w systemie komputerowym). Umożliwiamy wykonanie badań  z zakresu diagnostyki w ramach pracowni:

-        pracowni USG,

-        pracowni endoskopii,

-        pracowni tomografii komputerowej,

-        pracowni EKG

Posiadamy osobny Punkt Szczepień.

Współpracują z nami  następujący lekarze:

-        lek. med. Beata Owczarzak

-        lek. med. Emilia Maciejewska-Olejniczak

-        lek. med. Kamilia Szternel-Kominkiewicz

-        lek. med. Marta Bachorz - Mormon

-        lek. med. Dawid Kaczmarek

-        lek. med. Małgorzata Mazurkiewicz-Ziętek

-        lek. med. Paweł Niedźwiecki

Przychodnia funkcjonuje w godzinach od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku, natomiast rejestracji można dokonać telefonicznie bądź osobiście już od godziny 7:30.

System zapisów pacjentów, umożliwi  przyjęcia na dana godzinę, bez oczekiwania.

Siedziba Lekarza Rodzinnego mieści się w głównym budynku Przychodni przy ulicy Słowackiego 2, na I piętrze (nad Poradnią Chirurgiczną).

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Nr telefonu: 61 437 05 87 lub 61 437 06 23

gabinetIV gabinetIII

gabinet p.Kasia

mgr Edwin Anielak     

nr telefonu

61 437 05 88 (730-1400)

604 753 160

Co to jest Pielęgniarska Opieka Długoterminowa i kto może być ją objęty?

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy  zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgnacyjnej. Do w/w opieki mogą być zakwalifikowani świadczeniobiorcy przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, niezdolni do samo opieki i samo pielęgnacją.

Kwalifikacja pacjenta do objęcia przez pielęgniarkę opieką długoterminową

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz, który ma podpisaną umowy z NFZ) wystawia skierowanie do objęcia Pielęgniarską Opieką Długoterminową Domową wraz  kartą oceny świadczeniobiorcy na podstawie której dokonywana jest ocena wg skali Barthel, do opieki kwalifikują się chorzy, którzy w tej skali uzyskali od 0 do 40 punktów

Pielęgniarka Opieki Długoterminowej Domowej na pierwszej wizycie dokonuje ponownej oceny stanu pacjenta za pomocą skali Barthel oraz ustala plan opieki w oparciu o rozpoznane problemy pielęgnacyjne.

Warunki udzielania świadczeń:

Dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 2000

Dostępność w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w medycznie uzasadnionych przypadkach

Wizyty - nie mniej niż 4 razy w tygodniu

  nr telefonu
mgr Dorota Ciechanowska-Kulczak   508 019 664 (730- 1500)