mgr Edwin Anielak     

nr telefonu

61 437 05 88 (730-1400)

604 753 160

Co to jest Pielęgniarska Opieka Długoterminowa i kto może być ją objęty?

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy  zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgnacyjnej. Do w/w opieki mogą być zakwalifikowani świadczeniobiorcy przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, niezdolni do samo opieki i samo pielęgnacją.

Kwalifikacja pacjenta do objęcia przez pielęgniarkę opieką długoterminową

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz, który ma podpisaną umowy z NFZ) wystawia skierowanie do objęcia Pielęgniarską Opieką Długoterminową Domową wraz  kartą oceny świadczeniobiorcy na podstawie której dokonywana jest ocena wg skali Barthel, do opieki kwalifikują się chorzy, którzy w tej skali uzyskali od 0 do 40 punktów

Pielęgniarka Opieki Długoterminowej Domowej na pierwszej wizycie dokonuje ponownej oceny stanu pacjenta za pomocą skali Barthel oraz ustala plan opieki w oparciu o rozpoznane problemy pielęgnacyjne.

Warunki udzielania świadczeń:

Dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 2000

Dostępność w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w medycznie uzasadnionych przypadkach

Wizyty - nie mniej niż 4 razy w tygodniu