Na podst. art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)

informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. ul. Słowackiego 2, 62-300 Września

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Izabela Dropek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel:531-949-132

Dane przetwarzane są:

na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

Dane osobowe mogą być udostępnione:

innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania);

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

  2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  3. Przysługuje prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.

Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Ponadto, pacjencie masz prawo do informacji:

  1. o stanie zdrowia i planowanym postępowaniu medycznym

  2. przysługujących prawach i obowiązkach

  3. możliwości zapoznania się z Regulaminem organizacyjnym Szpitala

  4. wyrażaniu zgody lub odmowy na przeprowadzenie badań lub innych świadczeń zdrowotnych po uzyskaniu odpowiedniej informacji

Do podstawy prawnej:

Ustawa z dnia 6 listopada 2008r o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 418)

Dokument związany: Zestaw standardów akredytacyjnych - CMJ Kraków 2009r.