Obowiązek informacyjny dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
w „Szpitalu Powiatowym” Sp. z o.o. we Wrześni.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. ul. Słowackiego 2,

62-300 Września

Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

Izabela Dropek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel:531-949-132

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • Nawiązania stosunku pracy i zatrudnienia pracownika do wykonywania pracy określonego na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę .

 • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 • Na potrzeby inne niż wymienione powyżej, czyli nie związane z wykonywaniem przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego oraz uzasadnionego interesu, Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do celów związanych z prowadzeniem szkoleń, organizowaniem wyjazdów służbowych itp.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, np. obsługą kadrową, szkoleniową, prawną, a także innym podmiotem zewnętrznym, z którymi administrator podejmie współpracę w zakresie realizacji praw i obowiązków pracodawcy względem pracowników.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do danych,

 • prawo do sprostowania,

 • prawo do zapomnienia,

 • prawo do przenoszenia danych osobowych,

 • oraz może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych.

 1. Osoba, której dane dotyczą , może skorzystać z:

 • przysługujących jej praw, składając odpowiedni wniosek – na adres korespondencyjny „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, gdyż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • W przypadku przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może być każdorazowo cofnięta w taki sam sposób w jaki została wyrażona, w szczególności poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na adres korespondencyjny: ”Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp z .o.o. ul. Słowackiego 2, 62-300 Września.

 • Podanie danych jest dobrowolne , ale stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie kandydatury.

 • Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 • Administrator informuje, iż do celów organizacyjnych w procesie przechowywania, przetwarzania oraz udostępniania danych będzie stosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne , aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami RODO.