INFORMACJA DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż

Administratorem danych osobowych jest:

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. ul. Słowackiego 2,

62-300 Września

Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

Izabela Dropek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel:531-949-132

 

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Szpitala, znajdujących się na terenie Szpitala, poprzez umożliwienie obserwacji obrazów z kamer oraz ich rejestracji celem późniejszego wykorzystania - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w związku z właściwymi przepisami prawa krajowego, w tym ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym..

Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

1) pracownikom i współpracownikom Szpitala posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych osób objętych monitoringiem wizyjnym w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub świadczeniem usług na zlecenie Szpitala;

  1. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);

3) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Szpital nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający do 30 dni od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.