Główny Księgowy
mgr Elżbieta Marciniak
Telefon: 61 43 70 531

Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością 
mgr Dorota Ciechanowska - Kulczak
Telefon: 61 43 70 503

Naczelna Pielęgniarka
mgr Anna Kowalczyk
Telefon: 61 43 70 520

Pielęgniarka Epidemiologiczna
mgr Beata Schulze - Zyber
Telefon: 61 43 70 542

Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych
dr nauk med. Rafał Krygier
Telefon: 61 43 70 542

Kierownik Działu  Administracyjno-Gospodarczego
Marian Janiak
Telefon: 61 43 70 534

Kierownik Działu Technicznego
p.o. Marian Janiak
Telefon: 61 43 70 534

Sekcja Techniczna
Telefon: 733 049 782

Kierownik Apteki Szpitalnej
mgr Magdalena Prusakiewicz
Telefon 61 43 70 601

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, Kombatantów i Osób Represjonowanych
mgr Dorota Piasecka
Telefon: 61 43 70 623

Specjalista do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
mgr Paweł Kowalczyk
Telefon: 61 43 70 507

Sekcja Administracyjno - Gospodarcza
Telefon: 61 43 70 522

Zaopatrzenie
Telefon: 61 43 70 541

Sekcja Finansowo - Księgowa
Telefony: 61 43 70 536;  61 43 70 591;  61 43 70 535

Sekcja Zatrudnienia i Płac
Kadry - Telefon: 61 43 70 533
Płace -  Telefon:  61 43 70 521

Dział Organizacyjno - Prawny
Telefon: 61 43 70 590

Archiwum - Telefon: 502 628 353

Radca Prawny
Telefon: 61 43 70 534

Dział Rozliczeń i Statystyki
Telefon: 61 43 70 602; 61 43 70 603

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Monika Goińska-Roszyk
Telefon: 502 347 048

Inspektor do spraw Obronnych
Paweł Puzdrakiewicz

Zamówienia publiczne
Telefon: 61 43 70 537

Sekcja Informatyki 
Telefon: 61 43 70 538