Główny Księgowy
mgr Elżbieta Marciniak
Telefon: 61 43 70 531

Pełnomocnik Prezesa ds. Zarządzania Systemem Jakości
Kierownik Działu Zarządzania, Informacji Medycznej i Marketingu
mgr Dorota Ciechanowska - Kulczak
Telefon: 61 43 70 602

Naczelna Pielęgniarka
mgr Anna Kowalczyk
Telefon: 61 43 70 520

Pielęgniarka Epidemiologiczna
mgr Beata Schulze - Zyber
Telefon: 61 43 70 542

Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej
Marian Janiak
Telefon: 61 43 70 534

Kierownik Sekcji Technicznej
mgr Grzegorz Jurkiewicz
Telefon: 61 43 70 574

Sekcja Techniczna
Telefon: 733 049 782

Kierownik Apteki Szpitalnej
mgr Joanna Klamecka-Cicha
Telefon 61 43 70 601

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, Kombatantów i Osób Represjonowanych
Dorota Piasecka
Telefon: 61 43 70 623

Inspektor BHP
Paweł Kowalczyk
Telefon: 61 43 70 507

Sekcja Administracyjno - Gospodarcza
Telefon: 61 43 70 522

Zaopatrzenie
Telefon: 61 43 70 541

Sekcja Finansowo - Księgowa
Telefony: 61 43 70 536;  61 43 70 591;  61 43 70 535

Sekcja Zatrudnienia i Płac
Kadry - Telefon: 61 43 70 533
Płace -  Telefon:  61 43 70 521

Dział Zarządzania, Informacji Medycznej i Marketingu
Telefon: 61 43 70 603

Archiwum - Telefon: 502 628 353

Radca Prawny
Telefon: 61 43 70 534

Zamówienia publiczne
Telefon: 61 43 70 537

Informatyk
Telefon: 61 43 70 538