Projekty unijne

pois

 

Szpital Powiatowy we Wrześni informuje, że otrzymał dofinansowanie na realizację projektu:

"Wyposażenie nowego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego we Wrześni
w nowoczesną aparaturę medyczną"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegoue oddzial ratunkowy

Całkowity koszt projektu: 1 748 620,00 PLN

Wysokość dofinansowania z EFRR: 1 119 726,25 PLN

Projekt służy intersowi publicznemu przez podniesienie poziomu opieki medycznej w regionie

www.pois.gov.pl

LOGO-CSIOZ

Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o. o., ul. Słowackiego 2, 62-300 Września informuje, że otrzymał dofinansowanie na realizację projektu:

 

Pt. „Wyposażenie nowego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego we Wrześni w nowoczesną aparaturę medyczna"

w ramach:

Priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

Działania 12.1 - „Rozwój systemu ratownictwa medycznego"

Całkowita wartość projektu: 1 748 620,00 PLN

Kwota dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013:

1 119 726,25 PLN

W ramach niniejszego projektu: zostanie wyposażony nowy Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego we Wrześni w nowoczesną aparaturę medyczną

Projekt w ramach WRPO 2007-2013

wrpo

Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o., ul. Słowackiego 2, 62-300 Września informuję, że otrzymał dofinansowanie na realizację projektu :

Pt. „Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę

Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o."

w ramach:

Priorytetu V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Działania 5.3 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Całkowita wartość projektu : 42 373 915,06 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 27 966 153,88 PLN

W ramach niniejszego projektu : do starego budynku Szpitala zostanie dobudowany nowy budynek, w którym będą znajdować się docelowo:

- piwnice techniczne z rozdzielnią elektryczną,

- przyziemie: sterylizatornia (sterylizatory parowe), centrum zarządzania budynkiem, szpitalny oddział ratunkowy, oddział anestezjologii, blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi, zakład diagnostyki obrazowej (tomograf, RTG),

- parter: pracownia endoskopii, oddział chorób wewnętrznych, oddział intensywnej opieki kardiologicznej i neurologicznej, oddział rehabilitacji, diagnostyka (USG, EKG),

- I piętro: blok porodowy (3 sale porodowe + 1 sala do cesarskiego cięcia) , oddział neonatologiczny.

W ramach projektu zostanie również zakupiony nowy sprzęt do Pracowni Tomografii, EKG, RTG oraz sal operacyjnych i zabiegowych.

Planowany projekt zakończy się kompleksowym oddaniem nowego budynku do użytkowania.

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Projekt w ramach WRPO 2007-2013

wrpo

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. ul. Słowackiego 2, 62-300 Września informuje, że otrzymał dofinansowanie na realizację projektu

pt. "Wyposażenie pracowni endoskopowej szpitala powiatowego we Wrześni w nowoczesną aparaturę medyczną"

w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 864.923,83 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 620.078,25 PLN

W ramach niniejszego projektu zakupiony został wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny, przeznaczony do badań i zabiegów endoskopowych górnego (gastroskopia) i dolnego (kolonoskopia) odcinka przewodu pokarmowego oraz do rewizji i udrażniania dróg żółciowych (duodenoskopia).

Jednocześnie "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o., informuje o możliwości skorzystania z ww. badań i zabiegów, bezpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Projekt w ramach WRPO 2007-2013

wrpo

"Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o.", ul. Słowackiego 2, 62-300 Września informuje, że otrzymał
dofinansowanie do Projektu

pt. Utworzenie "Zespołu chirurgii jednego dnia" w Szpitalu Powiatowym we Wrześni w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Priorytetu V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Działanie 5.3 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

chirurgia1_

W ramach tego projektu został zakupiony nowoczesny sprzęt medyczny do diagnostyki oraz przeprowadzania zabiegów do nowo tworzonego „Zespołu chirurgii jednego dnia".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

www.wrpo.wielkopolskie.pl