,,Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w dniu 04 lipca 2019r.
w godzinach od 9-15 we współpracy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia uruchomiony zostanie mobilny punkt obsługi świadczeniobiorców, w którym możliwym będzie uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Mobilny punkt obsługi zlokalizowany będzie w Szpitalu Powiatowym we Wrześni w pokojach
nr 10 i 11 zlokalizowanych przy SOR.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy o zapoznanie się z warunkami wydania w/w dokumentu
na stronie http://nfz-poznan.pl – w zakładce ,,Dla Pacjentów” – EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

„Szpital Powiatowy we Wrześni” jako współorganizator imprezy pn.„Niedziela z Powiatem” w ramach akcji profilaktycznej przeprowadził badania ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru i badanie przeciwciał anty-HCV. Chętnych nie brakowało, bo aż ponad 200 osób poddało się w/w badaniom, cieszy nas że świadomość w społeczeństwie w zakresie zapobiegania i wczesnej diagnostyki jest coraz większa.

 

 

Miłą niespodziankę w Dniu Dziecka, najmłodszym pacjentom Szpitala Powiatowego we Wrześni, zrobił Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz oraz Strażacy z wrzesińskiej komendy , którzy wręczyli preznty wszystkim dzieciom, a Królewna Fiona dzielna pomagała w rozdawaniu paczek. Pomimo pobytu w szpitalu wszystkie buzie małych pacjentów były rozweselone. 

 

W ramach praktyk zawodowych, uczniowie klasy II TAI (technik informatyk) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem systemów i infrastruktury informatycznej "Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. Panowie Artur Bączkiewicz i Piotr Drobiec, opowiedzieli o pracy informatyków w placówce medycznej, a także o specyfice związanej z pracą szpitala i funkcjonowaniem działu IT. Uczniowie zapoznali się m.in. z obsługą informatyczną nowoczesnych urządzeń do zdjęć rentgenowskich oraz tomografu komputerowego. Poznali także systemy zarządzające funkcjonowaniem szpitalnego oddziału ratunkowego. Na zakończenie zobaczyli infrastrukturę serwerową szpitala.

 

 

W dniu 24 maja 2019 r. z rąk Przewodniczącej Okregowej Rady Pielegniarek i Położnych Teresy Kruczkowskiej, wyróżnienie odebrała Pielegniarka Elżbieta Rutkowska za całokształt pracy zawodowej.

Pani Elżbieta Rutkowska w "Szpitalu Powiatowym we Wrześni" pracuje, prawie 40 lat, do 2009r na oddziale neonatologicznym , a obecnie na oddziale hospicyjno - paliatywnym.

Dziękujemy za wspaniała postawę zawodową, dobroć, cierpliwość oraz epatię jaka towarzyszy jej w każdym dniu pracy.

Miło nam poinformować, że dnia 21.05.2019r podczas wizyty we Wrześni, była premier i minister zdrowia Ewa Kopacz odwiedziła wrzesiński szpital. 

W dniu 22.05 maja 2019r.  w Szpitalu Powiatowym we Wrześni odbyło się oficjalne otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Podczas otwarcia, uroczystego poświęcenia zakładu dokonał Kapelan Marcin Winkel natomiast symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Powiatu Wrzesińskiego – Dionizy Jaśniewicz, oraz Prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni – Zbigniew Hupało. Następnie zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić Placówkę.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy będzie świadczyć usługi opieki długoterminowej dla pacjentów wymagających opieki po ustabilizowaniu czynności życiowych. Opiekę nad chorymi będą sprawować pielęgniarki oraz opiekunki medyczne. Pacjenci będa mieli zapewnioną opiekę lekarską, rehabilitacyjną oraz pomoc psychologa. 

Warto podkreślić, że uruchomienie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wypełnia lukę braku stacjonarnej opieki długoterminowej w powiecie wrzesińskim, uzupełniając system opieki zdrowotnej w regionie.

 

 


 

 12 maja w Kaplicy Szpitalnej w czasie uroczystej Mszy Świętej z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej z inicjatywy zatrudnionych pielęgniarek i położnych Szpitala i wsparciu Kapelana Marcina Winkel został poświęcony obraz błogosławionej Hanny Chrzanowskiej – pielęgniarki, pisarki i pedagoga, a przede wszystkim prekursorki pielęgniarstwa rodzinnego i parafialnego.

 

 
Obraz w Kaplicy Szpitalnej


Zdjęcie z uroczystości

Błogosławiona Hanna Chrzanowska 


.........Gdy drzwi do pacjenta były zamknięte, wskakiwała oknem. Kochała góry i Beethovena. W każdym, nawet najbardziej zdeformowanym ciele, widziała człowieka.....

Często zjawiała się w mieszkaniach, o których wszyscy zapomnieli. A tam, zamiast potłuczonych butelek, brudnych szmat czy pcheł widziała po prostu cierpiącego człowieka. Wiecznie uśmiechnięta, w białym wykrochmalonym uniformie. Mawiała, że z zawodu jest „posługaczką i pośredniczką od wszystkiego”. „Moja praca to nie tylko mój zawód, ale – powołanie. Powołanie to zrozumiem, jeśli przeniknę i przyswoję sobie słowa Chrystusa: nie przyszedłem, aby mnie służono, ale abym służył”.

 

  

 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej wszystkim wykonującym ten odpowiedzialny zawód składamy podziękowania za niezwykle trudną pracę.

Życzymy wszystkim Pileęgniarkom i Położnym, Pielęgniarzom aby każdy dzień poświęcony drugiemu człowiekowi dawał radość i satysfakcję, wytrwałości w wzmaganiu się z przeciwnościami losu, chwil pełnych wzruszeń, radości, dużo zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz pogody ducha :)


życzy

Zarząd „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o.