dzien chorob rzadkich

W ostatni dzień lutego, w celu wsparcia osób chorych, ludzie na całym świecie obchodzą międzynarodowy Dzień Chorób Rzadkich. Polska jest jednym z niemal 100 krajów na całym świecie, który cyklicznie angażuje się w obchody. Mówiąc o pacjentach z chorobami rzadkimi, mamy na myśli ok. 3 mln pacjentów w Polsce i 36 mln w Uni Europejskiej oraz 350 mln na świecie. Warto zdać sobie sprawę, że mimo iż poszczególne choroby rzadkie występują średnio w pięciu na 10 tys. urodzeń, to wszystkich pacjentów cierpiących na te choroby jest wielu.

Chorobami rzadkimi nazywane są zwykle rzadko występujące schorzenia o podłożu genetycznym (wrodzony obrzęk naczynioruchowy, pierwotna immunologiczna małopłytkowość, hemofilia, ostra białaczka szpikowa, lipodemia). To najczęściej choroby ciężkie, przewlekłe, często śmiertelne lub nieuleczalne. W większości przypadków występują równolegle z innymi chorobami. Eksperci szacują, że więcej niż połowa z nich dotyka dzieci. Ze względu na małą częstotliwość występowania, trudności w rozpoznawaniu i brak świadomości społecznej, ich skuteczne leczenie bywa trudne.

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że dotychczas wykryto ponad sześć tysięcy rzadkich chorób, a w literaturze medycznej regularnie są opisywane coraz to nowe rzadkie schorzenia. Cierpi na nie od 6 proc. do 8 proc. populacji, więc choroba rzadka to taka, na którą choruje nie więcej niż pięciu na 10 tys. Polaków. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że na choroby rzadkie w Polsce cierpi nawet 3 mln osób. Tryumf nad tymi chorobami jest połowiczny – część z nich jest już nie tylko dobrze opisana i znana, ale też skutecznie leczona farmakologicznie. Leczenie innych prowadzone jest w ośrodkach medycznych i ma status eksperymentalnego. 

 

Przygotował: Michał Badowski
Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego
"Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o.

 

 

witaj na swiecie

Starostwo Powiatowe we Wrześni od dnia 1 stycznia 2021 roku prowadzi we wrzesińskim szpitalu akcję upominkową dla noworodków i ich mam. Dla dzieci  przygotowano powiatowe body, a dla ich mam kubki, z których przyjemnie będzie wypić coś w wolnej chwili między karmieniem. Akcja ma być kontynuowana przez cały 2021 rok W styczniu rozdano już 72 prezenty, bo właśnie tyle dzieci narodziło się w naszym szpitalu. Wszystkim dzieciom życzymy zdrowia i radości, a ich rodzicom serdecznie gratulujemy.

 

 

depresja

 

Dzień 23 lutego Ministerstwo Zdrowia ustanowiło Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją.  Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do podjęcia specjalistycznego leczenia.

Depresja to zaburzenie psychiczne, w którym oprócz obniżonego nastroju, uczucia smutku czy zmniejszonego zainteresowania czynnościami dnia codziennego, często pojawiają się także zaburzenia funkcji poznawczych. Chorzy mogą mieć problemy z uwagą, koncentracją, logicznym myśleniem czy zapamiętywaniem nowych informacji.

Depresja, ze względu na niewystarczającą edukację społeczeństwa, wciąż jest chorobą wstydliwą, co wywołuje niechęć i wstyd u chorego, przed zwróceniem się o pomoc do lekarza psychiatry i podjęcia leczenia. Dlatego istotnym jest aby osoby, u których podejrzewamy wystąpienie tej choroby nakłaniać do podjęcia specjalistycznego leczenia.

Badania neuroobrazowe mózgu wskazują, że za niekorzystne zmiany wywołane przez depresję mogą odpowiadać nieprawidłowości w obrębie hipokampa, płatów przedczołowych, płatów skroniowych, czy móżdżku. Chociaż podstawowymi metodami leczenia depresji jest farmakologia i psychoterapia, to prowadzone badania wskazują, że zwiększona aktywność fizyczna tj. ćwiczenia aerobowe, ćwiczenia oporowe, ale także ćwiczenia typu ciało-umysł, mogą łagodzić objawy depresji i poprawiać poziom funkcjonowania poznawczego. Okazuje się bowiem, że ćwiczenia fizyczne, mające pozytywny wpływ na plastyczność mózgu,u pacjentów z depresją wspomagają proces odbudowy objętości hipokampu, zwiększają integralność istoty białej oraz aktywują korę przedczołową. Podsumowując, zwiększona aktywność fizyczna w przypadku pacjentów z depresją przyczynia się do poprawy ich funkcjonowania poznawczego, co skutkuje także większą podatnością na oddziaływania terapeutyczne.  

Przygotował: Michał Badowski
Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego
"Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o.

 

 

Zarząd "Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 18 lutego 2021 roku wznowione zostało prowadzenie tzw. "porodów rodzinnych".

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną obecność osoby towarzyszącej w trakcie porodu może mieć miejsce po spełnieniu następujących zasad:

 1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca (ojciec dziecka, w szczególnych przypadkach inna bliska osoba, wyłącznie za zgodą Kierownika Oddziału Ginekologiczno-Położniczego).
 2. Przy przyjęciu pacjentki rodzącej do Szpitala, osoba towarzysząca obowiązkowo musi poddać się testowi antygenowemu na obecność wirusa SARS-Cov-2. Osoba mająca uczestniczyć w porodzie wraz z pacjentką rodzącą zgłasza się na TRIAGE prowadzony przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, gdzie wykonywany jest test na obecność wirusa SARS-Cov-2. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu osoba uczestnicząca w porodzie może udać się na Oddział Położniczo-Ginekologiczny.
 3. Ze względów bezpieczeństwa, osoba towarzysząca w trakcie porodu, jak i pacjentka rodząca podczas przemieszczania się po terenie szpitala (ciągi komunikacyjne) muszą mieć zasłonięte usta i nos atestowaną maseczką ochronną. Osoba towarzysząca dodatkowo podczas porodu ubrana jest w fartuch fizelinowy. Środki ochrony osobistej (atestowana maseczka i fartuch fizelinowy) dostarczane są przez Szpital.
 4. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie szpitala zachowuje bezpieczny 2-metrowy dystans wobec innych osób poza rodzącą, zwłaszcza w traktach komunikacyjnych. W sali porodowej osoba towarzysząca zachowuje się zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej poród.
 5. Po 2 godzinach od zakończenia porodu, osoba towarzysząca niezwłocznie opuszcza Szpital.
 6. W przypadku porodu zabiegowego lub cięcia cesarskiego, nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej.
 7. W dalszym ciągu obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentek w Szpitalu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie potrzeby odpowiedzi na szczegółowe pytania, udzieli Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

 

 

szczepionki covid

W poniedziałek pierwsi nauczyciele z powiatu i wrzesińskich szkół podstawowych oraz zespołów szkół zostali zaszczepieni przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. W tym dniu zaplanowano szczepienia 80 przedstawicieli tej grupy zawodowej. Wszyscy byli zaszczepieni szczepionką firmy AstraZeneca.

Preparat w pierwszej kolejności dostają nauczyciele, którzy pracują stacjonarnie, czyli nauczyciele przedszkoli, klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, nauczyciele praktycznego zawodu a także pracownicy żłobków.

To jedyna droga, by myśleć o powrocie do tzw. normalności i luzowania obostrzeń.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia wszyscy nauczyciele, którzy nie ukończyli 65 roku życia otrzymali produkt firmy AstraZeneca.

Druga dawkę szczepionki nauczyciele dostaną po 10 tygodniach, bo wyniki badań prowadzonych nad skutecznością szczepionki tego producenta pokazują, że właśnie po 10 tygodniach uzyskuje się najlepsze efekty.

W sumie chęć zaszczepienia się do tej pory zgłosiło 1043 nauczycieli z Wrześni i okolic.

 

 

dzien chorych na padaczke 

Święty Walenty jest patronem osób chorych na padaczkę. Padaczka, zwana również epilepsją, jest jedną z najczęstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego. Na świecie na epilepsję cierpi 50 milionów osób. W naszym kraju zmaga się z nią aż 400 tysięcy chorych. Niska świadomość choroby padaczki powoduje, że jest to nadal temat tabu. Obchody w ramach tego dnia mają na celu zwrócenie uwagi na problemy osób cierpiących na padaczkę.

 

 

Przybliżając mieszkańcom powiatu nasz szpital przedstawiamy Hospicyjną opiekę domową

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Podstawą objęcia opieką jest skierowanie wystawione do hospicyjnej opieki domowej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Pielęgniarki wykonują zabiegi medyczne, uczą rodzinę pielęgnacji chorego, profilaktyki przeciwodleżynowej, doradzają rodzinie w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych, wyjaśniają sposób przygotowywania i podawania leków.
Świadczenia gwarantowane przysługują świadczeniobiorcom chorującym na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe:

 1. B20-B24 – Choroba wywołana ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV);
 2. C00-D48 – Nowotwory;
 3. G09 – Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego;
 4. G10-G13 – Układowe zaniki pierwotne zajmujące środkowy układ nerwowy;
 5. I42-I43 – Kardiomiopatia;
 6. J96 – Niewydolność oddechowa nieklasyfikowana gdzie indziej;
 7. L89 – Owrzodzenie odleżynowe.

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych obejmują:

 1. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;
 2. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;
 3. Leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna);
 4. Leczenie innych objawów somatycznych;
 5. Opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
 6. Rehabilitację;
 7. Zapobieganie powikłaniom;
 8. Badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym;
 9. Ordynacja leków;
 10. Bezpłatne wypożyczanie przez hospicjum domowe sprzętu medycznego i pomocniczego (koncentrator tlenu, ssaki, inhalatory, glukometry, aparat do pomiaru ciśnienia, pompy infuzyjne, kule, laski itp.).

Lekarz odwiedza chorego, co najmniej 2 razy w miesiącu, pielęgniarka spotykają się z chorym 2 razy w tygodniu. W razie potrzeby wizyty odbywają się częściej. Pozostały personel - wizyty ustalane są indywidualnie przez lekarza.
Każdorazowo przed realizacją wizyty w domu pacjenta podczas rozmowy telefonicznej zostaje przeprowadzony wywiad epidemiologiczny, w celu oceny ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusem SARS-CoV-2 poprzez ograniczanie kontaktów z pacjentami przebywającymi w domach istnieje możliwość udzielania teleporady/telewizyty.

Osoba do kontaktu:
mgr Dorota Ciechanowska-Kulczak – kontakt osobisty ze (skierowaniem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:00, w głównym budynku Przychodni, I piętro – Biuro Zarządu. Kontakt całodobowy pod nr telefonu 508-019-664

hospicyjna opieka domowa

 

 

krispol

Jest wiele okazji, żeby podarować prezent dziecku. Firma Krispol z okazji Dnia Chorego ufundowała dla małych pacjentów Poradni lekarza Rodzinnego Przy Szpitalu prezenty. Reakcją dzieci na prezent był uśmiech, a przecież uśmiech dziecka jest jak lek na całe zło tego świata. Dziękujemy darczyńcy i zapraszamy do nas za rok.

20210211 krispol 120210211 krispol 220210211 krispol 3

Szpital otrzymał zgodę na publikację zdjęć.

 

Z okazji Światowego Dnia Chorego

dzien chorego

Wszystkim Pacjentom objętym opieką medyczną przez „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o., a także chorym i cierpiącym na całym świecie, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, optymizmu, wewnętrznej pogody ducha w przyjmowaniu wszystkiego, co z chorobą się wiąże.
Niech każdy nowy dzień będzie lepszy a pomoc z naszej strony oraz pełna troski opieka najbliższych, niech sprzyja zachowaniu zdrowia, jego pielęgnacji i rehabilitacji.
 
Prosimy o przyjęcie życzeń szybkiego odzyskania pełni sił.
Zarząd i Pracownicy „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o.