sobota 25 Paź 2014

Aktualności

Budowa Szpitala wznowiona po przerwie

W dniu 13.08. 2014 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych Konsorcjum firm: OBIS2 Andrzej Ślązak – lider Konsorcjum oraz Climamedic Sp. z o.o. Sp. K. - partner Konsorcjum.

Umowa realizowana jest w ramach zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego we Wrześni, w wyniku realizacji projektu: Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.".

Zakres robót obejmuje prace modernizacyjne budynku C i A oraz dokończenie robót wykończeniowych w nowobudowanym budynku D wraz z infrastrukturą zewnętrzną wokół budynku D. Zakres robót będzie realizowany z podziałem na dwa etapy.

Obecnie trwają prace w zakresie organizacji placu budowy oraz sprawdzanie i uruchamianie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, a także prace w zakresie sufitów podwieszanych.

Gimnazjaliści w Szpitalu a Ratownicy Medyczni w Gimnazjum

gimnazjumW maju i czerwcu Pracownicy Ratownictwa Medycznego aktywnie włączyli się w proces nauczania uczniów Gimnazjum nr 1 w zakresie bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. W ramach zajęć warsztatowych, które odbywały się na terenie Szpitala uczniowie klasy Ic mieli okazję zapoznać się między innymi z podstawowym wyposażeniem ambulansów, prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechowa na fantomach, udzielać pierwszej pomocy w warunkach symulowanych.

Dla klas III przygotowywano w szkole spotkania z ratownikami medycznymi (Jacek Waszak i Zbigniew Przygocki) w celu usystematyzowania i podsumowania wiedzy teroretycznej zdobytej w czasie zajęć lekcyjnych.

Nie zabrakło nas również 9 czerwca w I Mistrzostwach Udzielania Pierwszej Pomocy organizowanych przez Gimnazjum nr 1, gdzie Mariusz Banaszak i Łukasz Matłoka - ratownicy medyczni, oceniali poprawność wykonywania wykonywania zabiegów resuscytacyjnych przez uczestników konkursu.

Pani Dyrektor Gimnazjum nr 1 Halinie Kotyk i Pani Marioli Sotirov gratulujemy pomysłów na rzecz zainteresownia młodzieży problemami bezpieczeństwa i radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu, a wszystkim Pracownikom Ratownictwa Medycznego dziękujemy za zaangażowanie.

http://gim1.wrzesnia-info.com/modules.php?name=Galeria&file=thumbnails&album=316

http://gim1.wrzesnia-info.com/modules.php?name=Galeria&file=thumbnails&album=312

http://gim1.wrzesnia-info.com/modules.php?name=Galeria&file=thumbnails&album=310

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie przetargu

W dniu 20.06.2014 roku Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o. o. ogłosił postępowanie przetargowe w sprawie dokończenia inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego we Wrześni w wyniku realizacji projektu: Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.”

Unieważnienie postępowania

Dnia 13 czerwca 2014 r. "Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o." działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego we Wrześni w wyniku realizacji projektu : Podniesienie jakości opieki medycznej  w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o." prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Dzień dziecka

dzien dziecka 30 maja 6

W dniu 30 maja z okazji dnia dziecka gościliśmy w szpitalu na oddziale dziecięcy Pana Wicestarostę Waldemara Grzegorka, który wręczył najmłodszym pacjentom słodkie upominki. W akcję włączyły sie również pielęgniarki, jedna z nich przebrała się za klauna.

Tego dnia odbył się również koncert "Muzykujących Skrzatów". Dzieci pod opieką Pani Kazimiery Dłucik zagrały w kaplicy szpitalnej.

 

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie przetargu

W dniu 13.05.2014 roku Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o. o. ogłosił postępowanie przetargowe w sprawie dokończenia inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego we Wrześni w wyniku realizacji projektu: Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.” Aktualnie spółka udziela odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące przetargu.

Święto Pielęgniarek i Położnych

pielzdjDoceniając trud pracy i zaangażowanie
Zarząd „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. składa Pielęgniarkom i Położnym
podziękowania za Ich postawę
oraz życzenia pomyślności.
Niech uśmiech i wdzięczność pacjentów codziennie Wam towarzyszą, a praca na rzecz ludzi chorych i potrzebujących pomocy budzi dumę
i daje osobistą satysfakcję.