poniedziałek 30 Lis 2015

Aktualności

Biała Sobota

biala sobota 2015Dnia 29.08.2015 r. w "Szpitalu Powiatowym we Wrześni" Spółka z o.o. odbyła się akcja "Biała sobota", której głównym celem było uświadomienie pacjentów, jak ważne są badania profilaktyczne. Mieli oni okazję skorzystać z porad lekarzy internistów oraz bezpłatnych badań: EKG, ciśnienia krwi, poziomu glukozy, masy ciała oraz obliczania wskaźnika masy ciała (BMI).

W ramach akcji korzystający mieli możliwość po raz pierwszy zobaczyć i zwiedzić wnętrze nowego budynku szpitala. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu.

 

biala sobota 2015biala sobota 2015biala sobota 2015biala sobota 2015

Życzenia z okazji Dnia Pielęgniarki

pielegniarkiZ okazji
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

Życzymy wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym
wielu sukcesów w wykonywaniu zawodu i realizacji zamierzeń.
By społeczne uznanie i satysfakcja zawodowa stały się rzeczywistością.

Życzymy Wszystkiego Dobrego w życiu osobistym i rodzinnym.
Doceniając trud pracy, odpowiedzialność i zaangażowanie w proces leczenia i pielęgnowania pragniemy podziękować Państwu za pomoc niesioną pacjentom każdego dnia oraz dobrą współpracę.

Zarząd
„Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o.

Leczenie toksyną botulinową

W trosce o pacjentów Szpital Powiatowy we Wrześni poszerzył zakres świadczonych usług. Od grudnia 2014 roku w Oddziale Neurologicznym wykonywane są zabiegi ostrzykiwania toksyną botulinową. Zabiegi dedykowane są dla pacjentów ze spastycznością po przebytych udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, także dla pacjentów z dystonią lub przewlekłą migreną. Leczenie odbywa się w ramach umowy z NFZ i jest dla chorych bezpłatne.

Życzenia Świąteczne

boze narodzenie2013

 

Jest taki dzień...

Bardzo ciepły, choć grudniowy...


Z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia Zarząd „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. składa najserdeczniejsze życzenia pokoju, miłości, zdrowia, spełnienia nadziei i marzeń. Niechaj świąteczna radość dzielona z Bliskimi napełnia nas wszystkich wzajemną życzliwości oraz optymizmem na nadchodzący 2015 rok.

 

 

 

 

 

Mikołaj w szpitalu

mikolaj w szpitalu 5grudnia 4

 

W dniu 5 grudnia radośnie było w szpitalu na oddziale dziecięcym.Prezenty w imieniu św. Mikołaja wręczył wiceprezes szpitala Sebastian Nowicki. Dzieci dostały słodkie upominki i pluszowe misiaki – idealne do przytulania podczas pobytu w szpitalu. Zgodnie z tradycją, wizyta zakończyła się pamiątkowym zdjęciem.

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Biała sobota – dodatkowy termin badań USG

W związku z dużym zainteresowaniem badaniami USG podczas "białej soboty" niestety nie wszyscy chętni pacjenci mogli mieć wykonane badanie. Osoby, które były dnia 25. 10. 2014 r. i nie doczekały się na badanie zapraszamy w dodatkowym terminie w dniu 6.11.2014 r. godz. 12. 00 . Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie pod nr telefonu 61 43 70 502.

Relacja z Białej Soboty

DSCF0032Dnia 25.10.2014 r. pod patronatem Zarządu „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Spółka z o.o. oraz Wrzesińskiego Starostwa Powiatowego odbyła się akcja „Biała sobota". Miała ona na celu przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jak ważne są badania profilaktyczne. Każdy z nas zna powiedzenie, że lepiej zapobiegać chorobom niż je leczyć, dlatego wykonanie badań w odpowiednim czasie może pozwolić na wykrycie stanów lub chorób we wczesnym etapie ich zaawansowania. Dzięki badaniom można określić czynniki ryzyka sprzyjające rozwojowi chorób. Właściwy sposób zachowania w różnych sytuacjach życiowych, styl życia uwzględniający prozdrowotne postępowanie, korzystanie z fachowych porad – to tylko wybrane elementy wpływające na nasze samopoczucie i kondycję. Sobota została wybrana ze względu na tych zapracowanych, którym trudno znaleźć czas w tygodniu.
Pacjenci mieli okazję skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, konsultacji lekarskich i pielęgniarskich.
Można było uzyskać porady w zakresie ortopedii, onkologii i diabetologii.
* W ramach porad ortopedycznych można było dowiedzieć się o leczeniu nabytych i wrodzonych nieprawidłowości w działaniu i budowie narządu ruchu ( choroby i urazy kości, więzadeł, stawów).
* W ramach porad onkologicznych lekarz udzielał informacji w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.
* W ramach porad diabetologicznych udzielone zostało poradnictwo w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia cukrzycy.
Pielęgniarki dyżurujące w tym dniu wykonywały badania USB, EKG, pomiar masy ciała i obliczanie BMI, pomiar poziomu glukozy we krwi oraz ciśnienia tętniczego.

W namiotach ustawionych przy budynku Przychodni można było zapoznać się miedzy innymi z zasadami udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłych, wykonywano ćwiczenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomach, można było zwiedzić ambulans medyczny (karetki) oraz zostało zaprezentowanie zastosowania automatycznego defibrylatora w miejscu publicznym.

W ramach „białej soboty" dzięki pielęgniarce oraz opiekunce pielęgniarskiej długoterminowej opieki mogliśmy zobaczyć:
- ćwiczenia w zakresie prawidłowego przemieszczania chorych niepełnosprawnych,
- poradnictwo w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych,
Do dyspozycji zainteresowanych materiały edukacyjne na temat najczęstszych problemów osób obłożnie chorych.

Stowarzyszenie „Amazonki" przekonywało, że regularne samobadanie piersi jest jednym z pierwszych działań profilaktycznych jakie powinna podejmować każda kobieta w celu wczesnego wykrycia zmian.

Polski Związek Niewidomych informował o przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych działanie na rzecz niepełnosprawnych oraz wyrównywanie ich szans.

Pomocą służyli uczniowie PCK z Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni.

W ramach „Białej soboty" skorzystało ok.200 pacjentów.

Dziękujemy za liczny udział.

Czytaj więcej...

Budowa Szpitala wznowiona po przerwie

W dniu 13.08. 2014 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych Konsorcjum firm: OBIS2 Andrzej Ślązak – lider Konsorcjum oraz Climamedic Sp. z o.o. Sp. K. - partner Konsorcjum.

Umowa realizowana jest w ramach zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego we Wrześni, w wyniku realizacji projektu: Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.".

Zakres robót obejmuje prace modernizacyjne budynku C i A oraz dokończenie robót wykończeniowych w nowobudowanym budynku D wraz z infrastrukturą zewnętrzną wokół budynku D. Zakres robót będzie realizowany z podziałem na dwa etapy.

Obecnie trwają prace w zakresie organizacji placu budowy oraz sprawdzanie i uruchamianie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, a także prace w zakresie sufitów podwieszanych.