czwartek 28 Sie 2014

Aktualności

Gimnazjaliści w Szpitalu a Ratownicy Medyczni w Gimnazjum

gimnazjumW maju i czerwcu Pracownicy Ratownictwa Medycznego aktywnie włączyli się w proces nauczania uczniów Gimnazjum nr 1 w zakresie bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. W ramach zajęć warsztatowych, które odbywały się na terenie Szpitala uczniowie klasy Ic mieli okazję zapoznać się między innymi z podstawowym wyposażeniem ambulansów, prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechowa na fantomach, udzielać pierwszej pomocy w warunkach symulowanych.

Dla klas III przygotowywano w szkole spotkania z ratownikami medycznymi (Jacek Waszak i Zbigniew Przygocki) w celu usystematyzowania i podsumowania wiedzy teroretycznej zdobytej w czasie zajęć lekcyjnych.

Nie zabrakło nas również 9 czerwca w I Mistrzostwach Udzielania Pierwszej Pomocy organizowanych przez Gimnazjum nr 1, gdzie Mariusz Banaszak i Łukasz Matłoka - ratownicy medyczni, oceniali poprawność wykonywania wykonywania zabiegów resuscytacyjnych przez uczestników konkursu.

Pani Dyrektor Gimnazjum nr 1 Halinie Kotyk i Pani Marioli Sotirov gratulujemy pomysłów na rzecz zainteresownia młodzieży problemami bezpieczeństwa i radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu, a wszystkim Pracownikom Ratownictwa Medycznego dziękujemy za zaangażowanie.

http://gim1.wrzesnia-info.com/modules.php?name=Galeria&file=thumbnails&album=316

http://gim1.wrzesnia-info.com/modules.php?name=Galeria&file=thumbnails&album=312

http://gim1.wrzesnia-info.com/modules.php?name=Galeria&file=thumbnails&album=310

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie przetargu

W dniu 20.06.2014 roku Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o. o. ogłosił postępowanie przetargowe w sprawie dokończenia inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego we Wrześni w wyniku realizacji projektu: Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.”

Unieważnienie postępowania

Dnia 13 czerwca 2014 r. "Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o." działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego we Wrześni w wyniku realizacji projektu : Podniesienie jakości opieki medycznej  w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o." prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Dzień dziecka

dzien dziecka 30 maja 6

W dniu 30 maja z okazji dnia dziecka gościliśmy w szpitalu na oddziale dziecięcy Pana Wicestarostę Waldemara Grzegorka, który wręczył najmłodszym pacjentom słodkie upominki. W akcję włączyły sie również pielęgniarki, jedna z nich przebrała się za klauna.

Tego dnia odbył się również koncert "Muzykujących Skrzatów". Dzieci pod opieką Pani Kazimiery Dłucik zagrały w kaplicy szpitalnej.

 

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie przetargu

W dniu 13.05.2014 roku Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o. o. ogłosił postępowanie przetargowe w sprawie dokończenia inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego we Wrześni w wyniku realizacji projektu: Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.” Aktualnie spółka udziela odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące przetargu.

Święto Pielęgniarek i Położnych

pielzdjDoceniając trud pracy i zaangażowanie
Zarząd „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. składa Pielęgniarkom i Położnym
podziękowania za Ich postawę
oraz życzenia pomyślności.
Niech uśmiech i wdzięczność pacjentów codziennie Wam towarzyszą, a praca na rzecz ludzi chorych i potrzebujących pomocy budzi dumę
i daje osobistą satysfakcję.

 

 

 

 

Życzenia Świąteczne

wielkanoc-1

Niech radość ze Zmartwychwastania Pańskiego pozwoli
oderwać się od wszelkich lęków, pośpiechu,
labiryntu dróg, na których gubimy człowieczeństwo.
Niech bogate przeżycie tych Świąt pozwoli odszukać ciepło w sercu
i miłość do drugiego człowieka.
Niech nabierze wartości każdy dzień, a piękno tradycji ubogaci nasz świat

 

Zarząd i Pracownicy "Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o.

Komunikat

W dniu 30 grudnia Zgromadzenie Wspólników "Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. rozpatrzyło pismo Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dariusza Jurewicza o oddaniu się do dyspozycji Zgromadzenia Wspólników. Odnosząc się do tego wniosku ZW zwróciło się do wnioskodawcy o dalsze pełnienie funkcji do końca kadencji tj. do 30 czerwca 2014 roku, podnosząc argument, że przełomowym dla inwestycji momencie zmiana na stanowisku przewodniczącego organu nadzoru spółki mogłaby niekorzystnie wpłynąć na jej interes prawny i faktyczny.

Czytaj więcej...